Archív mesiaca: marec 2019

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Trstín

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Trstíne oznamuje rodičom, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční dňa 24. apríla 2019 /streda/  od 1300 h do 1700 h .   Rodičia si so sebou prinesú rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a 17,- € na školské potreby v 1. ročníku. Čo ponúka Základná škola s materskou školou Trstín pre budúcich prvákov: Triedy vybavené modernou technikou Vysokokvalifikovaných učiteľov Školský klub do 1630h Obedy a možnosť zakúpenia desiatej v mliečnom automate Zaujímavé akcie pre deti počas celého školského roka Záujmové útvary- krúžky: informatika, ... viac

Oznam- dane 2019

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je možné uhrádzať daň z nehnuteľnosti na rok 2019 a daň za psa na rok 2019. Ďalej je možné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2019 vo výške 16,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín.