Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča

Informácie pre voliča I. Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť ... viac

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov. Podľa čl.89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby do orgánov samosprávnych krajov a určujem deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Celý článok

Oznam- dane 2017

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je potrebné uhrádzať daň z nehnuteľnosti na rok 2017 a daň za psa na rok 2017. Ďalej je potrebné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2017 vo výške 16,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Zubná pohotovosť opäť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o. bude prevádzkovať od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Piešťanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť bude opäť prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 17:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Firma SK Dental s.r.o. plánuje rozšíriť ordinačné hodiny v Utorok a Štvrtok počas pracovného týždňa v dohľadnej dobe. Cieľom je ... viac

DHZo Bíňovce – Súťaž vo varení guláša

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bíňovce v spolupráci s Obecným úradom Bíňovce pozýva všetkých občanov a priateľov na príjemné posedenie a ochutnávku súťažných gulášov dňa 19.08.2017 o 13:00 hodine na miestne futbalové ihrisko. Pre deti Obecný úrad Bíňovce pripravil deň plný hier – šmýkací  hrad, lukostreľba, cukrová vata. Pozvánka (Tento príspevok platí do 20.08.2017 10:29)