UDALOSTI

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
07.12.2017 / 7:00 - 20:00 Komunálny odpad
12.12.2017 / 7:00 - 20:00 Separovaný zber
21.12.2017 / 7:00 - 20:00 Komunálny odpad
04.01.2018 / 6:00 - 22:00 Komunálny odpad
09.01.2018 / 6:00 - 22:00 Zber triedeného odpadu
18.01.2018 / 6:00 - 22:00 Komunálny odpad
01.02.2018 / 6:00 - 22:00 Komunálny odpad
06.02.2018 / 6:00 - 22:00 Zber triedeného odpadu
15.02.2018 / 6:00 - 22:00 Komunálny odpad
01.03.2018 / 6:00 - 22:00 Komunálny odpad
1 2 3 4 5