Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Trstín

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Trstíne oznamuje rodičom, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční dňa 24. apríla 2019 /streda/  od 1300 h do 1700 h .   Rodičia si so sebou prinesú rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a 17,- € na školské potreby v 1. ročníku. Čo ponúka Základná škola s materskou školou Trstín pre budúcich prvákov: Triedy vybavené modernou technikou Vysokokvalifikovaných učiteľov Školský klub do 1630h Obedy a možnosť zakúpenia desiatej v mliečnom automate Zaujímavé akcie pre deti počas celého školského roka Záujmové útvary- krúžky: informatika, ... viac

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.03.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 20.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.: LOKA PRIEHRADA č. 255, 255/TS, 255/ZA OZNAM (Tento príspevok platí do 21.03.2019 07:15)

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.03.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 19.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:                  V čase od 08.00 hod. do 11:00 hod.:                                       BÍŇOVCE č. 52, 53, 54, 55, 56, 56/VE, 57, 58, 59, 60, 61, 63, ... viac