OBECNÉ DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 10, s celkovou veľkosťou 4,4 MB

OBECNÉ DOKUMENTY

  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2019
» veľkosť: 83,4 kB - 57x stiahnuté - pridané: 04.12.2018


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na II. polrok 2018
» veľkosť: 110,9 kB - 42x stiahnuté - pridané: 13.06.2018


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2018
» veľkosť: 114,1 kB - 48x stiahnuté - pridané: 13.12.2017


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
» veľkosť: 114,6 kB - 109x stiahnuté - pridané: 21.06.2017


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
» veľkosť: 32,5 kB - 133x stiahnuté - pridané: 15.12.2016


  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bíňovce na roky 2015-2024
» veľkosť: 3,6 MB - 300x stiahnuté - pridané: 21.04.2016


  Poriadok odmeňovania poslancov (Dodatok)
» veľkosť: 24,0 kB - 100x stiahnuté - pridané: 19.05.2013


  Štatút obce Bíňovce
» veľkosť: 110,0 kB - 214x stiahnuté - pridané: 19.12.2011


  Poriadok pohrebiska Bíňovce
» veľkosť: 117,0 kB - 190x stiahnuté - pridané: 19.04.2011


  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bíňovce
» veľkosť: 127,0 kB - 281x stiahnuté - pridané: 05.02.2011
Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.