Emailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailové adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky:

uctaren@binovce.sk

ocu@binovce.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

(Tento príspevok platí do 01.04.2019 07:27)