KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Obecný úrad Bíňovce poriadal dňa 01.01.2018 PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA 2018 novoročným ohňostrojom.

Vianočné posedenie pre občanov vo veku nad 60 rokov konaného dňa 10.12.2017.

Poľovnícke združenie Priehrada Bíňovce v spolupráci s Obecným úradom Bíňovce poriadali dňa 2.12.2017 druhý ročník vianočných trhov.

Dňa 04.11.2017 sa vo Svadobke konala "Párty všetkých svätých". Ďakujeme vdp. Mgr. Petrovi Sabolovi a všetkým, ktorí sa podielali na organizácii podujatia.

MŠ Bíňovce usporiadala dňa 20.06.2017 rozlúčku predškolákov so škôlkou.

Obecný úrad Bíňovce poriadal oslavu Dňa matiek. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ Bíňovce.

Obecný úrad Bíňovce poriadal dňa 01.01.2017 PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA 2017 novoročným ohňostrojom.

Obecný úrad Bíňovce poriadal dňa 11.12.2016 vianočné posedenie pre dôchodcov. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ Bíňovce a náš rodák pán Vladimír Kover s ľudovou hudbou Fórum.

Poľovnícke združenie Priehrada Bíňovce v spolupráci s Obecným úradom Bíňovce poriadali dňa 3.12.2016 prvý ročník vianočných trhov.

Medzinárodný deň vojnových veteránov – Deň červených makov. Pietna spomienka v obci Bíňovce 11.11.2016 o 11:11 hod. pri pomníku padlých na miestnom cintoríne.

Dňa 22.10.2016 Obecný úrad Bíňovce pripravil uvítanie do života našich malých občanov.

Členovia OZ Kvas v spolupráci s Ing. Marekom Orságom -zástupcom starostky obce navštívili 1.6.2016 MŠ v Bíňovciach a výchovnými aktivitami oboznámili deti s uskladňovaním odpadu a separovaním.

Obecný úrad Bíňovce poriadal oslavu Dňa matiek. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ Bíňovce a Janka a Martinka Matejové.

Obecný úrad Bíňovce poriadal dňa 01.01.2016 PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA 2016 novoročným ohňostrojom. Starostka obce popriala občanom do nového roka veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov.

Vianočné posedenie pre dôchodcov dňa 13.12.2015. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina KRUPIANKA z Hornej Krupej.

Pietna spomienka (Deň červených makov) v obci Bíňovce 11.11.2015 o 11:11 hod. pri pomníku padlých na miestnom cintoríne.