ZASTUPITEĽSTVO

Meno a priezvisko Telefón E-mail Zamestnanie Kandidát
Mgr. Vladimír Fandel 0902/716224 vfandel@post.sk pedagóg KDH
Peter Halaša 0908/051487 peterlesorub@gmail.com pilčík NEKA
Pavol Kemka 0903/352613 pavolkemka@gmail.com správca SMER – SD
Mgr. Marianna Kumančíková 0948/497287 marianna.kumancikova@gmail.com št. zamestnanec NEKA
Michal Petrovič 0902/337815 dôchodca SMER – SD
Marcela Rábarová 0908/111010 marcela.rabarova@gmail.com ekonómka NEKA
Rastislav Zajíček 0904/106731 rastozajicek@gmail.com operátor SMER – SD

Volebné obdobie 2014-2018

Poslanci: Anna Balažovičová, Ing. Mária Klukavá, Ing. Marián Novák, Ing. Marek Orság, Mgr. Katarína Malovcová, Marcela Rábarová, Alžbeta Šikulová

Volebné obdobie 2010-2014

Poslanci: Ing. Marián Novák, Ing. Vojtech Blaško, Ing. Marek Orság, Mária Kumančíková, Mgr. Miroslav Sobota, Ing. Gabriela Lanáková, Ing. Jana Matejová

Volebné obdobie 2006-2010

Poslanci: RnDr. Pavel Slámka (zástupca starostky), Mária Hanicová, Bc. Jana Hurbanová, Peter Sirotňák, Emil Klukavý, Ivan Klementovič, Mgr. Miroslav Sobota


Volebné obdobie 2002-2006

Poslanci: Jozef Machala (zástupca starostky), Eva Horváthová, Vladimír Opálek, Jozef Kráľovič, Ľubomír Kumančík, Eugen Kidoň, Emil Klukavý

Volebné obdobie 1998-2002

Poslanci: Jozef Machala (zástupca starostky), Oľga Balažovičová, Margita Anettová, Michal Petrovič, Alžbeta Šikulová, Milan Číž, Ing. Marián Lanák, Vladimír Opálek, Libor Kollarovič, Ľubomír Kumančík, Jozef Kráľovič

Volebné obdobie 1994-1998

Poslanci: Jozef Machala ( zástupca starostky), Oľga Balažovičová, Margita Anettová, Michal Petrovič, Jozef Kráľovič, Vladimír Opálek, Dušan Krajčovič, Ľubomír Kumančík, Vincent Orzság, Mária Balažovičová, Ing. Vojtech Blaško

Volebné obdobie 1990-1994

Poslanci: Libor Kollarovič (zástupca starostu), Anna Balažovičová, Bernardína Janigová, Ing. Mária Čechová, Jozef Rábara, Mária Balažovičová, Mária Krchnáková, Jozef Machala, Michal Fančovič, Vladimír Opálek, Ľubomír Kumančík, Ing. Vojtech Blaško