Prerušenie distribúcie elektriny 28.02.2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia  na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce    na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 28.02.2018 bez dodávky elektriny rodinné domy od súpisného čísla:

134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159

v čase od 08:30 hod. do 14:00 hodiny.

Oznam

(Tento príspevok platí do 01.03.2018 08:33)