Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.03.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 19.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:                  V čase od 08.00 hod. do 11:00 hod.:                                      

BÍŇOVCE č. 52, 53, 54, 55, 56, 56/VE, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65/VE, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 75/VE, 76, 77, 78, 79, 83, 83/VE, 84, 85, 87, 87/VE, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119/VE, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 242, 243, 243/OP, 244, 245, 246, 246/OP, 248, 249, 250, 250/OP, 251, 252, 253, 253/OP, 253/TS, 267, 269, 274, 528/9, 528/11, 528/13 LOKA CHATA POĽOVNÍCKA č. 9097 , 9097/VE.  OZNAM

V čase od 11:30 hod. do 14:30 hod.:
BÍŇOVCE č. 2, 2/VE, 5, 6, 7, 8/D1, 9, 10, 11, 11/ZA, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22/ZA, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164/TS, 165, 166, 166/BL, 166/VE, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 277, 280, 283.  OZNAM

(Tento príspevok platí do 20.03.2019 07:15)