Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.03.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 20.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.:
LOKA PRIEHRADA č. 255, 255/TS, 255/ZA

OZNAM

(Tento príspevok platí do 21.03.2019 07:15)