Prerušenie distribúcie elektriny.

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 15.11.2018 bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.:    LOKA PRIEHRADA č. 255, 255/TS, 255/ZA

(Tento príspevok platí do 16.11.2018 14:19)