Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Trstín

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Trstíne oznamuje rodičom, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční dňa 24. apríla 2019 /streda/  od 1300 h do 1700 h .   Rodičia si so sebou prinesú rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a 17,- € na školské potreby v 1. ročníku.

Čo ponúka Základná škola s materskou školou Trstín pre budúcich prvákov:

  • Triedy vybavené modernou technikou
  • Vysokokvalifikovaných učiteľov
  • Školský klub do 1630h
  • Obedy a možnosť zakúpenia desiatej v mliečnom automate
  • Zaujímavé akcie pre deti počas celého školského roka
  • Záujmové útvary- krúžky: informatika, výtvarný krúžok, športové aktivity
  • Veľký školský areál na hranie

(Tento príspevok platí do 26.04.2019 12:31)