Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných 4.11.2017

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných 4.11.2017.