ZŠ s MŠ Trstín – preplácanie cestovného

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Trstín oznamuje rodičom deti, ktoré navštevujú základnú školu v Trstíne, že si na Obecnom úrade v Bíňovciach môžu vyzdvihnúť preplatené cestovné za mesiac september 2017. Zároveň žiadajú rodičov aby  pri výbere peňazí nahlásili číslo účtu, na ktorý im bude zasielané preplatené cestovné v nasledujúcom období.