Archív mesiaca: marec 2015

Povinnosti stavebníkov vo vzťahu k SPP

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení. Na výkon akýchkoľvek činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia potrebujete od SPP-distribúcia, a.s., súhlasné stanovisko, ktoré obsahuje aj podmienky, ktoré musíte dodržať. Bude ho od Vás vyžadovať aj stavebný úrad v rámci stavebného konania. Čo potrebujete od SPP-distribúcia, a.s., ak chcete vykonávať činnosť v ... viac