Archív mesiaca: november 2019

Západoslovenská distribučná – Výzva

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSD, na odstránenie a okliesnenie takýchto stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy… Západoslovenská distribučná – Výzva (Tento príspevok platí do 08.01.2020 13:51)

Elektronické adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Elektronické adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou  pre  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky: uctaren@binovce.sk ocu@binovce.sk   Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky   Viac informácií o voľbe poštou: www.minv.sk/?nr20-posta2