Archív mesiaca: apríl 2020

Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín

Vážení dôchodcovia žijúci v Bíňovciach Obecný úrad Bíňovce na základe uznesenia Vlády č.174/2020 z 27.3.2020 ponúka možnosť nákupu potravín pre “starobných dôchodcov – nad 65 rokov, invalidných a nevládnych” dôchodcov samostatne žijúcich v Bíňovciach, ktorým nevie zabezpečiť nákup rodina. Požiadať o nákup je možné na č. t. 033/5354592; 0918/461699 v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod., resp. na adrese ocu@binovce.sk  alebo starosta@binovce.sk. Nákupy sa budú uskutočňovať v utorok a v piatok Vedúci krízového štábu obce:  Ing. Marián Novák- starosta obce Bíňovce