Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín

Vážení dôchodcovia žijúci v Bíňovciach Obecný úrad Bíňovce na základe uznesenia Vlády č.174/2020 z 27.3.2020 ponúka možnosť nákupu potravín pre “starobných dôchodcov – nad 65 rokov, invalidných a nevládnych” dôchodcov samostatne žijúcich v Bíňovciach, ktorým nevie zabezpečiť nákup rodina. Požiadať o nákup je možné na č. t. 033/5354592; 0918/461699 v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod., resp. na adrese ocu@binovce.sk  alebo starosta@binovce.sk. Nákupy sa budú uskutočňovať v utorok a v piatok Vedúci krízového štábu obce:  Ing. Marián Novák- starosta obce Bíňovce     

Oznam OcÚ Bíňovce – Kompostéry

Oznamujeme občanom, že Obec Bíňovce zabezpečila zdarma pre občanov kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Občania, ktorí majú záujem o kompostéry sa môžu prihlásiť telefonicky (033/5354592) alebo osobne na osobne na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Technické údaje Čo patrí do kompostéra

Spoločnosť 3WSlovakia s.r.o. a OcÚ Bíňovce – Oznam

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o. v spolupráci  s  obecným úradom Bíňovce pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk         Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Naša obec má v tomto roku  spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho ... viac

RVPS Trnava – Povinnosť registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky o identifikácia a registrácii zvierat. …celý článok . Prílohy: 1. Žiadosť o registráciu chovu hospodársky ch zvierat 2. Registračný formulár na registráciu chovu

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Obec Bíňovce oznamuje, že na obecnom úrade sa uzatvárajú nové nájomné zmluvy na hrobové miesta a platia sa poplatky za hrobové miesta na nové obdobie 10 rokov (od 1.1.2018 do 31.12.2027). Pri uzatváraní zmluvy je potrebné oznámiť číslo hrobu, ktoré je uvedené na zadnej strane náhrobku. Nezaplatené hroby sa budú postupne v zákonných lehotách rušiť. Poplatky: detský hrob     10,-€/ 10 rokov                  jednohrob       10,-€/ 10 rokov                  dvojhrob          20,-€/ 10 rokov                  trojhrob           30,-€/ 10 rokov. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 033/5354592   ... viac

Výdaj nových profylaktík

Obec Bíňovce oznamuje občanom, že  od 16.10.2017 sa počas stránkových hodín realizuje na Obecnom úrade v Bíňovciach zber profylaktík (jódových tabliet) po dobe použiteľnosti (vydané v roku 2012) a súčasne sa realizuje výdaj nových profylaktík. Odovzdanie starých profylaktík nie je podmienkou na vydanie nových. Tablety pre všetkých členov domácnosti môže prevziať  jedna dospelá osoba.  

Zubná pohotovosť opäť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o. bude prevádzkovať od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Piešťanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť bude opäť prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 17:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Firma SK Dental s.r.o. plánuje rozšíriť ordinačné hodiny v Utorok a Štvrtok počas pracovného týždňa v dohľadnej dobe. Cieľom je ... viac

Obmedzenia sa vďaka ministerke kultúry zmiernia

Kultúra môže ďalej fungovať. Dnes sa totiž podarilo zvrátiť pre kultúru doslova likvidačné čísla, najmä čo sa týka obmedzenia počtu ľudí na podujatiach. Ministerka kultúry Natália Milanová uspela na Ústrednom krízovom štábe so svojím návrhom opatrení pre kultúrne a športové podujatia.   Povolené počty návštevníkov hromadných podujatí sa tak výrazne menia v prospech kultúrnych a športových akcií. Pre divadlá, kiná, či koncerty bude od 1. októbra platiť nasledovné: Zelená zóna: Interiér: max. 500 návštevníkov Exteriér: max. 1000 návštevníkov Červená a oranžová zóna: Interiér: max. 50% ... viac

Zasadala pandemická komisia, budú sa meniť niektoré opatrenia

Zasadala pandemická komisia, budú sa meniť niektoré opatrenia Piatok, 11 September 2020 19:41 Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí navrhuje nasledovné: Od stredy 16. 9. sa na celom území Slovenska obmedzí organizácia hromadných podujatí v hoteloch a prevádzkach verejného stravovania s výnimkou svadobných hostín a karov. Predĺži sa povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra. Komisia zároveň odporúča, aby rúška nosili v triedach aj žiaci na prvom stupni základnej školy. Pri ... viac

Úrad verejného zdravotníctva SR zo dňa 28.08.2020

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré platia od 01.09.2020 Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia rúška Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – hranice, domáca izolácia, rizikové krajiny Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – zamestnávateľ