Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 sa koná asistované sčítanie obyvateľov obcí a miest. Asistované sčítanie obyvateľov je určené pre  obyvateľov, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sčítať elektronicky sami. Asistované sčítanie bude prebiehať od pondelka 3. mája 2021 zamestnankyňou obecného úradu. Sčítať sa môžete prísť buď na obecný úrad, kde Vás sčíta stacionárny asistent, alebo Vás môže prísť sčítať mobilný asistent k Vám domov. Na asistované sčítanie mobilným asistentom je potrebné sa vopred nahlásiť na obecnom úrade od 3. mája 2021 na ... viac

Oznam – dane 2021

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je potrebné uhrádzať daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2021. Ďalej je potrebné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2021 vo výške 25,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch (pondelok, utorok, streda, piatok)  počas úradných hodín. Zároveň oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o úhradu daní a poplatkom priamo na účet obce, že si môžu vyzdvihnúť rozhodnutia o daniach a poplatkov na obecnom ... viac

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Vážení spoluobčania, vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov,  ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec na číslo 033/5354593 alebo na call centrum 02/20 92 49 19.   Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú.

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.  Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v Bíňovciach. Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo ... viac

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Milí spoluobčania !   Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril dnes v tento slávnostný deň, v  deň keď si kresťania po celej planéte pripomínajú sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov, ktorý patrí k najstarším kresťanským sviatkom a ktorý nám zvestuje  narodenie Božieho Syna. Rok, ktorý sme práve prežili, zostane tak ako aj iné roky už len spomienkou. Bol to ale rok výnimočný. Keď sme si na začiatku uplynulého roku dávali predsavzatia a navzájom sme si želali všetko najlepšie, nikto z nás nepredpokladal, že nás čaká veľmi ťažké ... viac

Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín

Vážení dôchodcovia žijúci v Bíňovciach Obecný úrad Bíňovce na základe uznesenia Vlády č.174/2020 z 27.3.2020 ponúka možnosť nákupu potravín pre “starobných dôchodcov – nad 65 rokov, invalidných a nevládnych” dôchodcov samostatne žijúcich v Bíňovciach, ktorým nevie zabezpečiť nákup rodina. Požiadať o nákup je možné na č. t. 033/5354592; 0918/461699 v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod., resp. na adrese ocu@binovce.sk  alebo starosta@binovce.sk. Nákupy sa budú uskutočňovať v utorok a v piatok Vedúci krízového štábu obce:  Ing. Marián Novák- starosta obce Bíňovce     

Oznam OcÚ Bíňovce – Kompostéry

Oznamujeme občanom, že Obec Bíňovce zabezpečila zdarma pre občanov kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Občania, ktorí majú záujem o kompostéry sa môžu prihlásiť telefonicky (033/5354592) alebo osobne na osobne na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Technické údaje Čo patrí do kompostéra

Spoločnosť 3WSlovakia s.r.o. a OcÚ Bíňovce – Oznam

SPOLOČNOSŤ  3WSlovakia s.r.o. v spolupráci  s  obecným úradom Bíňovce pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk         Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Naša obec má v tomto roku  spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho ... viac

RVPS Trnava – Povinnosť registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky o identifikácia a registrácii zvierat. …celý článok . Prílohy: 1. Žiadosť o registráciu chovu hospodársky ch zvierat 2. Registračný formulár na registráciu chovu

Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Obec Bíňovce oznamuje, že na obecnom úrade sa uzatvárajú nové nájomné zmluvy na hrobové miesta a platia sa poplatky za hrobové miesta na nové obdobie 10 rokov (od 1.1.2018 do 31.12.2027). Pri uzatváraní zmluvy je potrebné oznámiť číslo hrobu, ktoré je uvedené na zadnej strane náhrobku. Nezaplatené hroby sa budú postupne v zákonných lehotách rušiť. Poplatky: detský hrob     10,-€/ 10 rokov                  jednohrob       10,-€/ 10 rokov                  dvojhrob          20,-€/ 10 rokov                  trojhrob           30,-€/ 10 rokov. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 033/5354592   ... viac

Výdaj nových profylaktík

Obec Bíňovce oznamuje občanom, že  od 16.10.2017 sa počas stránkových hodín realizuje na Obecnom úrade v Bíňovciach zber profylaktík (jódových tabliet) po dobe použiteľnosti (vydané v roku 2012) a súčasne sa realizuje výdaj nových profylaktík. Odovzdanie starých profylaktík nie je podmienkou na vydanie nových. Tablety pre všetkých členov domácnosti môže prevziať  jedna dospelá osoba.  

Zubná pohotovosť opäť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o. bude prevádzkovať od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Piešťanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť bude opäť prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 17:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Firma SK Dental s.r.o. plánuje rozšíriť ordinačné hodiny v Utorok a Štvrtok počas pracovného týždňa v dohľadnej dobe. Cieľom je ... viac