ZÁPIS DO MŠ BÍŇOVCE

Riaditeľstvo MŠ v Bíňovciach oznamuje, že dňa 12.05.2020 od 8:00 hod. do 11:00 hod. sa uskutoční zápis do materskej školy na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021. Žiadosť na predprimárne vzdelávanie bez potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu dostanú rodičia pri zápise v materskej škole. Vstup do priestorov MŠ a šatne bude možný len s ochranou tváre (nos, ústa), každý musí mať rúško a hygienické rukavice. Prosíme o rešpektovanie regulovaného vstupu do budovy MŠ a udržiavanie bezpečných vzdialeností. ... viac

Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín

Vážení dôchodcovia žijúci v Bíňovciach Obecný úrad Bíňovce na základe uznesenia Vlády č.174/2020 z 27.3.2020 ponúka možnosť nákupu potravín pre “starobných dôchodcov – nad 65 rokov, invalidných a nevládnych” dôchodcov samostatne žijúcich v Bíňovciach, ktorým nevie zabezpečiť nákup rodina. Požiadať o nákup je možné na č. t. 033/5354592; 0918/461699 v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod., resp. na adrese ocu@binovce.sk  alebo starosta@binovce.sk. Nákupy sa budú uskutočňovať v utorok a v piatok Vedúci krízového štábu obce:  Ing. Marián Novák- starosta obce Bíňovce     

Dane a poplatky – Oznam

Obec Bíňovce ako správca daní a poplatkov oznamuje občanom, že od 14. apríla 2020 bude možné uhrádzať dane a poplatky do pokladne obecného úradu. Z dôvodu mimoriadnej situácie je obecný úrad naďalej zatvorený. Vybavovanie stránok bude prebiehať cez okno kancelárie obecného úradu.