Novoročný príhovor starostu Obce Bíňovce

Vážení spoluobčania,         Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných a Novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme bilancujeme rok uplynulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami. Využívam túto chvíľu na poďakovanie za úspešný rok 2019, ktoré patrí všetkým našim obetavým občanom, obecným  záujmovým združeniam ako ... viac

ENVI – PAK – správne triedenie odpadu

V rámci pravidelného vzdelávania obyvateľov Vášho mesta/obce Vám zasielame spot zameraný na správne triedenie odpadu. Je určený pre miestny rozhlas Vášho mesta/obce alebo ho môžete uverejniť na webovej stránke svojho mesta/obce. Spot si môžete stiahnuť na linku: MailScanner has detected a possible fraud attempt from “go.sparkpostmail.com” https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3   Ak správne triedime, svet je krajší  Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​ ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.  ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí ... viac