Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 sa koná asistované sčítanie obyvateľov obcí a miest.

Asistované sčítanie obyvateľov je určené pre  obyvateľov, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sčítať elektronicky sami.
Asistované sčítanie bude prebiehať od pondelka 3. mája 2021 zamestnankyňou obecného úradu. Sčítať sa môžete prísť buď na obecný úrad, kde Vás sčíta stacionárny asistent, alebo Vás môže prísť sčítať mobilný asistent k Vám domov.
Na asistované sčítanie mobilným asistentom je potrebné sa vopred nahlásiť na obecnom úrade od 3. mája 2021 na čísle 033/5354593.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta

Print Friendly, PDF & Email