Archívy autora: Katarína Kolarovičová

Pozvánka – ZO SZZ Trstín

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Trstíne Vás POZÝVA na tradičnú jesennú výstavu v nedeľu 22. septembra 2019  v čase od 13.00 do 19.00 hodiny  do Kultúrneho domu v Trstíne. Pre všetkých je pripravené občerstvenie a burčiak. Organizátori výstavy sa tešia na Vašu účasť. Pozvánka (Tento príspevok platí do 23.09.2019 06:52)

Oznam OcÚ Bíňovce – Kompostéry

Oznamujeme občanom, že Obec Bíňovce zabezpečila zdarma pre občanov kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Občania, ktorí majú záujem o kompostéry sa môžu prihlásiť telefonicky (033/5354592) alebo osobne na osobne na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Technické údaje Čo patrí do kompostéra