Archívy autora: Katarína Kolarovičová

Elektronické adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Elektronické adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou  pre  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky: uctaren@binovce.sk ocu@binovce.sk   Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky   Viac informácií o voľbe poštou: www.minv.sk/?nr20-posta2