Archívy autora: Katarína Kolarovičová

Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 sa koná asistované sčítanie obyvateľov obcí a miest. Asistované sčítanie obyvateľov je určené pre  obyvateľov, ktorí sa nevedeli alebo nemali možnosť sčítať elektronicky sami. Asistované sčítanie bude prebiehať od pondelka 3. mája 2021 zamestnankyňou obecného úradu. Sčítať sa môžete prísť buď na obecný úrad, kde Vás sčíta stacionárny asistent, alebo Vás môže prísť sčítať mobilný asistent k Vám domov. Na asistované sčítanie mobilným asistentom je potrebné sa vopred nahlásiť na obecnom úrade od 3. mája 2021 na ... viac

Oznam – dane 2021

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je potrebné uhrádzať daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2021. Ďalej je potrebné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2021 vo výške 25,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch (pondelok, utorok, streda, piatok)  počas úradných hodín. Zároveň oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o úhradu daní a poplatkom priamo na účet obce, že si môžu vyzdvihnúť rozhodnutia o daniach a poplatkov na obecnom ... viac

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Vážení spoluobčania, vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov,  ktoré práve prebieha. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk  alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na obec na číslo 033/5354593 alebo na call centrum 02/20 92 49 19.   Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú.

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť.  Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v Bíňovciach. Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo ... viac