ENVI – PAK – správne triedenie odpadu

V rámci pravidelného vzdelávania obyvateľov Vášho mesta/obce Vám zasielame spot zameraný na správne triedenie odpadu. Je určený pre miestny rozhlas Vášho mesta/obce alebo ho môžete uverejniť na webovej stránke svojho mesta/obce. Spot si môžete stiahnuť na linku: MailScanner has detected a possible fraud attempt from “go.sparkpostmail.com” https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3   Ak správne triedime, svet je krajší  Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​ ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.  ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí ... viac

Oznam OcÚ Bíňovce – Kompostéry

Oznamujeme občanom, že Obec Bíňovce zabezpečila zdarma pre občanov kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Občania, ktorí majú záujem o kompostéry sa môžu prihlásiť telefonicky (033/5354592) alebo osobne na osobne na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Technické údaje Čo patrí do kompostéra