Hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

Obecný úrad v Bíňovciach oznamuje voličom, ktorí sa zo závažných najmä zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť hlasovania vo volebnej miestnosti, že môžu požiadať sami telefonicky do 28. februára 2020 /počas úradných hodín/ obec, alebo prostredníctvom inej osoby v deň konania volieb  29. februára 2020 okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Zároveň oznamujeme voličom, ktorí sa zúčastnia volieb, že je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz. Bez predloženia občianskeho preukazu im nebude umožnené voliť. (Tento príspevok platí do 01.03.2020 08:27)

Novoročný príhovor starostu Obce Bíňovce

Vážení spoluobčania,         Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných a Novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme bilancujeme rok uplynulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami. Využívam túto chvíľu na poďakovanie za úspešný rok 2019, ktoré patrí všetkým našim obetavým občanom, obecným  záujmovým združeniam ako ... viac

ENVI – PAK – správne triedenie odpadu

V rámci pravidelného vzdelávania obyvateľov Vášho mesta/obce Vám zasielame spot zameraný na správne triedenie odpadu. Je určený pre miestny rozhlas Vášho mesta/obce alebo ho môžete uverejniť na webovej stránke svojho mesta/obce. Spot si môžete stiahnuť na linku: MailScanner has detected a possible fraud attempt from “go.sparkpostmail.com” https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3   Ak správne triedime, svet je krajší  Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:​ ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.  ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí ... viac

Oznam OcÚ Bíňovce – Kompostéry

Oznamujeme občanom, že Obec Bíňovce zabezpečila zdarma pre občanov kompostéry na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Občania, ktorí majú záujem o kompostéry sa môžu prihlásiť telefonicky (033/5354592) alebo osobne na osobne na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín. Technické údaje Čo patrí do kompostéra