Elektronické adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Elektronické adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou  pre  voľby do Národnej rady Slovenskej republiky: uctaren@binovce.sk ocu@binovce.sk   Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky   Viac informácií o voľbe poštou: www.minv.sk/?nr20-posta2

Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019 – Prenosná volebná schránka

Obecný úrad v Bíňovciach oznamuje voličom, ktorí sa zo závažných najmä zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť hlasovania vo volebnej miestnosti, že môžu požiadať sami telefonicky do 24. mája 2019 /počas úradných hodín/ obec alebo prostredníctvom inej osoby v deň konania volieb  25. mája 2019 okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Zároveň oznamujeme voličom, ktorí sa zúčastnia volieb, že je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz. Bez predloženia občianskeho preukazu im nebude umožnené voliť. Kontakty: 033/5354592; 033/5354593