DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 255, s celkovou veľkosťou 58,7 MB

OBECNÉ DOKUMENTY

  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2021
» veľkosť: 82,5 kB - 35x stiahnuté - pridané: 08.12.2020


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na II. polrok 2020
» veľkosť: 346,6 kB - 40x stiahnuté - pridané: 26.06.2020


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2020
» veľkosť: 85,1 kB - 64x stiahnuté - pridané: 05.12.2019


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na II. polrok 2019
» veľkosť: 78,9 kB - 77x stiahnuté - pridané: 28.06.2019


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2019
» veľkosť: 83,4 kB - 139x stiahnuté - pridané: 04.12.2018


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na II. polrok 2018
» veľkosť: 110,9 kB - 113x stiahnuté - pridané: 13.06.2018


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bíňovce na I. polrok 2018
» veľkosť: 114,1 kB - 105x stiahnuté - pridané: 13.12.2017


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
» veľkosť: 114,6 kB - 171x stiahnuté - pridané: 21.06.2017


  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
» veľkosť: 32,5 kB - 206x stiahnuté - pridané: 15.12.2016


  -o_shlas_do_prevdzky_MZZO_od_20.7.2016.doc
» veľkosť: 36,0 kB - 0x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Bíňovce na roky 2015-2024
» veľkosť: 3,6 MB - 439x stiahnuté - pridané: 21.04.2016


  Poriadok odmeňovania poslancov (Dodatok)
» veľkosť: 24,0 kB - 148x stiahnuté - pridané: 19.05.2013


  Štatút obce Bíňovce
» veľkosť: 110,0 kB - 263x stiahnuté - pridané: 19.12.2011


  Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bíňovce
» veľkosť: 127,0 kB - 379x stiahnuté - pridané: 05.02.2011


ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

  VZN Obce Bíňovce č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 134,9 kB - 40x stiahnuté - pridané: 08.12.2020


  VZN Obce Bíňovce č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 132,3 kB - 132x stiahnuté - pridané: 05.12.2019


  VZN Obce Bíňovce č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce
» veľkosť: 73,2 kB - 125x stiahnuté - pridané: 28.06.2019


  Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bíňovce
» veľkosť: 871,7 kB - 201x stiahnuté - pridané: 13.06.2018


  VZN Obce Bíňovce č. 4/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Bíňovce
» veľkosť: 213,8 kB - 154x stiahnuté - pridané: 13.12.2017


  VZN Obce Bíňovce č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 219,0 kB - 163x stiahnuté - pridané: 13.12.2017


  VZN Obce Bíňovce č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce
» veľkosť: 122,5 kB - 183x stiahnuté - pridané: 15.09.2017


  VZN Obce Bíňovce č. 1/2017 o poskytovaní dotácií a finančného príspevku z rozpočtu obce
» veľkosť: 665,1 kB - 589x stiahnuté - pridané: 21.06.2017


  VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplaktu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 90,5 kB - 284x stiahnuté - pridané: 09.12.2016


  VZN č. 2/2016 o vodení a držaní psov v obci Bíňovce
» veľkosť: 53,0 kB - 185x stiahnuté - pridané: 09.12.2016


  VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bíňovce
» veľkosť: 206,5 kB - 390x stiahnuté - pridané: 15.06.2016


  VZN č. 3/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňovce
» veľkosť: 46,0 kB - 289x stiahnuté - pridané: 11.12.2015


  VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 92,5 kB - 302x stiahnuté - pridané: 11.12.2015


  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 33,0 kB - 226x stiahnuté - pridané: 22.09.2015


  VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 77,5 kB - 171x stiahnuté - pridané: 19.05.2015


  Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 25,0 kB - 185x stiahnuté - pridané: 18.11.2014


  Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce.
» veľkosť: 29,5 kB - 225x stiahnuté - pridané: 06.11.2014


  VZN č. 1/2014 ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie voleb. plagátov v obci Bíňovce počas volebnej kampane do EP, na prezidenta SR, do NR SR TTSK, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda
» veľkosť: 37,0 kB - 225x stiahnuté - pridané: 11.03.2014


  Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
» veľkosť: 24,5 kB - 214x stiahnuté - pridané: 12.12.2013


  Dodatok č.2 k VZN č.2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce
» veľkosť: 30,5 kB - 129x stiahnuté - pridané: 09.09.2013


  VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Bíňovce
» veľkosť: 42,0 kB - 176x stiahnuté - pridané: 09.05.2013


  VZN č. 3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Bíňovce
» veľkosť: 112,0 kB - 182x stiahnuté - pridané: 10.12.2012


  VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 106,0 kB - 122x stiahnuté - pridané: 10.12.2012


  Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
» veľkosť: 24,5 kB - 146x stiahnuté - pridané: 07.12.2012


  VZN č. č.4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
» veľkosť: 54,5 kB - 134x stiahnuté - pridané: 19.12.2011


  VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 100,5 kB - 140x stiahnuté - pridané: 16.12.2011


  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Bíňovce
» veľkosť: 24,5 kB - 130x stiahnuté - pridané: 12.09.2011


  Poriadok pohrebiska Bíňovce
» veľkosť: 117,0 kB - 281x stiahnuté - pridané: 19.04.2011


  VZN č. 1 /2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
» veľkosť: 44,5 kB - 144x stiahnuté - pridané: 05.02.2011


  VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 88,5 kB - 148x stiahnuté - pridané: 07.01.2010


  VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
» veľkosť: 52,5 kB - 137x stiahnuté - pridané: 05.01.2010


  VZN č. 2/2009 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Bíňovce
» veľkosť: 62,0 kB - 145x stiahnuté - pridané: 04.01.2010


  VZN č. 1/2009 o určení podmienok vylepovania plagátov na vyhradených miestach pre politické subjekty vo volebnej kampani do Európskeho parlamentu v roku 2009
» veľkosť: 35,5 kB - 123x stiahnuté - pridané: 02.05.2009


  VZN č. 4/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bíňovce
» veľkosť: 270,5 kB - 347x stiahnuté - pridané: 29.10.2008


  VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Bíňovce
» veľkosť: 50,5 kB - 148x stiahnuté - pridané: 10.09.2008


  VZN č. 1/2208 ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne-záväzných nariadení obce Bíňovce
» veľkosť: 69,5 kB - 138x stiahnuté - pridané: 12.07.2008


  Dodatok č.1 k VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska
» veľkosť: 44,5 kB - 195x stiahnuté - pridané: 12.07.2008


  VZN č. 2/2007 o niektorých podmienkach držania psov v obci Bíňovce
» veľkosť: 58,5 kB - 202x stiahnuté - pridané: 04.10.2007


  VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska
» veľkosť: 90,0 kB - 174x stiahnuté - pridané: 14.03.2007


  VZN č. 12/2006 o ochrane, údržbe a tvorbe zelene na území obce Bíňovce
» veľkosť: 37,5 kB - 189x stiahnuté - pridané: 15.03.2006


  VZN č. 7/2004 o predaji tabakových výrobkov a zákazu fajčenia v obci Bíňovce
» veľkosť: 32,0 kB - 130x stiahnuté - pridané: 14.07.2004


FINANČNÉ DOKUMENTY

  Rozpočet výdavkov na roky 2021-2023
» veľkosť: 642,1 kB - 47x stiahnuté - pridané: 09.12.2020


  Rozpočet príjmov na roky 2021-2023
» veľkosť: 315,6 kB - 31x stiahnuté - pridané: 09.12.2020


  Rozpočtový harmonogram r. 2021
» veľkosť: 104,1 kB - 37x stiahnuté - pridané: 29.09.2020


  Záverečný účet 2019
» veľkosť: 935,1 kB - 54x stiahnuté - pridané: 26.06.2020


  Rozpočet výdavkov na roky 2020-2022
» veľkosť: 512,6 kB - 87x stiahnuté - pridané: 05.12.2019


  Rozpočet príjmov na roky 2020-2022
» veľkosť: 215,5 kB - 59x stiahnuté - pridané: 05.12.2019


  Rozpočtový harmonogram r. 2020
» veľkosť: 381,2 kB - 98x stiahnuté - pridané: 10.09.2019


  Záverečný účet 2018
» veľkosť: 653,8 kB - 112x stiahnuté - pridané: 28.06.2019


  Rozpočet výdavkov na roky 2019-2021
» veľkosť: 457,9 kB - 127x stiahnuté - pridané: 03.12.2018


  Rozpočet príjmov na roky 2019-2021
» veľkosť: 215,0 kB - 119x stiahnuté - pridané: 03.12.2018


  Rozpočtový harmonogram r. 2019
» veľkosť: 334,8 kB - 184x stiahnuté - pridané: 07.09.2018


  Záverečný účet 2017
» veľkosť: 493,0 kB - 128x stiahnuté - pridané: 13.06.2018


  Rozpočet na roky 2018 - 2020
» veľkosť: 1 005,1 kB - 229x stiahnuté - pridané: 13.12.2017


  Rozpočtový harmonogram r. 2018
» veľkosť: 78,0 kB - 114x stiahnuté - pridané: 27.09.2017


  Záverečný účet 2016
» veľkosť: 452,1 kB - 106x stiahnuté - pridané: 21.06.2017


  Rozpočet 2017 - 2019
» veľkosť: 1,5 MB - 195x stiahnuté - pridané: 09.12.2016


  Rozpočtový harmonogram 2017
» veľkosť: 28,0 kB - 198x stiahnuté - pridané: 12.09.2016


  Záverečný účet 2015
» veľkosť: 454,2 kB - 150x stiahnuté - pridané: 15.06.2016


  Rozpočet 2016 -2018
» veľkosť: 929,8 kB - 242x stiahnuté - pridané: 11.12.2015


  Rozpočtový harmonogram 2016
» veľkosť: 34,0 kB - 194x stiahnuté - pridané: 02.10.2015


  Záverečný účet 2014
» veľkosť: 237,0 kB - 224x stiahnuté - pridané: 23.06.2015


  Hodnotiaca správa obce Bíňovce za rok 2014
» veľkosť: 214,5 kB - 212x stiahnuté - pridané: 23.06.2015


  Rozpočtový harmonogram 2015
» veľkosť: 171,5 kB - 135x stiahnuté - pridané: 06.11.2014


  Programový rozpočet 2015-2017
» veľkosť: 1,5 MB - 162x stiahnuté - pridané: 06.11.2014


  Záverečný účet 2013
» veľkosť: 229,0 kB - 144x stiahnuté - pridané: 23.06.2014


  Hodnotiaca správa obce Bíňovce za rok 2013
» veľkosť: 208,5 kB - 136x stiahnuté - pridané: 23.06.2014


  Rozpočtový harmonogram 2014
» veľkosť: 30,5 kB - 160x stiahnuté - pridané: 18.12.2013


  Programový rozpočet príjmov 2014-2016 (Texty)
» veľkosť: 56,5 kB - 154x stiahnuté - pridané: 18.12.2013


  Programový rozpočet príjmov 2014-2016 (Tabuľky)
» veľkosť: 462,6 kB - 162x stiahnuté - pridané: 18.12.2013


  Programový rozpočet príjmov 2014-2016
» veľkosť: 244,5 kB - 157x stiahnuté - pridané: 12.12.2013


  Záverečný účet 2012
» veľkosť: 224,5 kB - 161x stiahnuté - pridané: 27.06.2013


  Hodnotiaca správa obce Bíňovce za rok 2012
» veľkosť: 192,0 kB - 183x stiahnuté - pridané: 30.05.2013


  Programový rozpočet 2013-2015 (Tabuľky)
» veľkosť: 149,5 kB - 181x stiahnuté - pridané: 10.12.2012


  Programový rozpočet príjmov 2013 (Texty)
» veľkosť: 198,5 kB - 189x stiahnuté - pridané: 10.12.2012


  Rozpočtový harmonogram 2013
» veľkosť: 348,9 kB - 136x stiahnuté - pridané: 21.11.2012


  Záverečný účet 2011
» veľkosť: 219,0 kB - 122x stiahnuté - pridané: 15.06.2012


  Hodnotiaca správa obce Bíňovce za rok 2011
» veľkosť: 423,5 kB - 178x stiahnuté - pridané: 15.06.2012


  Programový rozpočet výdavkov 2012-2014
» veľkosť: 134,5 kB - 242x stiahnuté - pridané: 16.12.2011


  Programový rozpočet príjmov 2012-2014
» veľkosť: 35,0 kB - 168x stiahnuté - pridané: 16.12.2011


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

  Územný plán obce Bíňovce - zmeny a doplnky 01/2008 - návrh riešenia ČISTOPIS, TEXTOVÁ ČASŤ
» veľkosť: 493,0 kB - 729x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - zmeny a doplnky 01/2008 - doplňujúce údaje
» veľkosť: 106,0 kB - 203x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - zmeny a doplnky 01/2008 - zoznam príloh
» veľkosť: 32,5 kB - 159x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Komplexný urbanistický návrh - čistopis
» veľkosť: 1,6 MB - 649x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Komplexný urbanistický návrh - širšie vzťahy
» veľkosť: 6,9 MB - 475x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Návrh dopravy
» veľkosť: 759,0 kB - 188x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Návrh vodného hospodárstva
» veľkosť: 690,4 kB - 162x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Návrh energetiky a telekomunikácií
» veľkosť: 771,7 kB - 157x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Návrh záberov PPF a LPF
» veľkosť: 1,3 MB - 187x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Limity a regulatívy rozvoja
» veľkosť: 1,4 MB - 195x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Schéma záväzných častí a VPS
» veľkosť: 4,7 MB - 175x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Ortofotomapa
» veľkosť: 2,7 MB - 202x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


ZÁPISNICE Z ROKOVANIA

  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 28.01.2021
» veľkosť: 129,3 kB - 218x stiahnuté - pridané: 03.02.2021


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07.12.2020
» veľkosť: 168,0 kB - 105x stiahnuté - pridané: 15.12.2020


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 29.09.2020
» veľkosť: 156,7 kB - 66x stiahnuté - pridané: 19.10.2020


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 24.06.2020
» veľkosť: 766,6 kB - 72x stiahnuté - pridané: 02.07.2020


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 13.05.2020
» veľkosť: 127,0 kB - 75x stiahnuté - pridané: 03.06.2020


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04.12.2019
» veľkosť: 460,1 kB - 102x stiahnuté - pridané: 13.01.2020


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 26.09.2019
» veľkosť: 108,0 kB - 132x stiahnuté - pridané: 16.10.2019


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 27.06.2019
» veľkosť: 341,8 kB - 200x stiahnuté - pridané: 10.07.2019


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 25.03.2019
» veľkosť: 107,2 kB - 239x stiahnuté - pridané: 29.03.2019


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 20.12.2018
» veľkosť: 134,7 kB - 192x stiahnuté - pridané: 03.01.2019


  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 10.12.2018
» veľkosť: 108,5 kB - 205x stiahnuté - pridané: 18.12.2018


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 30.11.2018
» veľkosť: 141,3 kB - 171x stiahnuté - pridané: 07.12.2018


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08.10.2018
» veľkosť: 178,0 kB - 182x stiahnuté - pridané: 17.10.2018


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 09.07.2018
» veľkosť: 102,1 kB - 262x stiahnuté - pridané: 16.07.2018


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 12.06.2018
» veľkosť: 230,7 kB - 198x stiahnuté - pridané: 18.06.2018


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 15.03.2018
» veľkosť: 191,5 kB - 213x stiahnuté - pridané: 21.03.2018


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05.02.2018
» veľkosť: 184,3 kB - 337x stiahnuté - pridané: 09.02.2018


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 11.12.2017
» veľkosť: 345,2 kB - 221x stiahnuté - pridané: 19.12.2017


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 25.09.2017
» veľkosť: 148,7 kB - 354x stiahnuté - pridané: 06.10.2017


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 14.09.2017
» veľkosť: 210,2 kB - 220x stiahnuté - pridané: 19.09.2017


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 14.08.2017
» veľkosť: 253,2 kB - 168x stiahnuté - pridané: 30.08.2017


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 20.06.2017
» veľkosť: 256,7 kB - 207x stiahnuté - pridané: 23.06.2017


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 19.04.2017
» veľkosť: 75,0 kB - 289x stiahnuté - pridané: 21.04.2017


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06.03.2017
» veľkosť: 69,5 kB - 194x stiahnuté - pridané: 10.03.2017


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08.12.2016
» veľkosť: 129,5 kB - 367x stiahnuté - pridané: 15.12.2016


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 12.09.2016
» veľkosť: 71,0 kB - 203x stiahnuté - pridané: 16.09.2016


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 14.06.2016
» veľkosť: 90,5 kB - 188x stiahnuté - pridané: 17.06.2016


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 09.05.2016
» veľkosť: 71,0 kB - 206x stiahnuté - pridané: 12.05.2016


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 11.02.2016
» veľkosť: 58,0 kB - 227x stiahnuté - pridané: 17.02.2016


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 10.12.2015
» veľkosť: 119,0 kB - 296x stiahnuté - pridané: 15.12.2015


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07.10.2015
» veľkosť: 72,0 kB - 211x stiahnuté - pridané: 19.10.2015


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 21.09.2015
» veľkosť: 71,0 kB - 227x stiahnuté - pridané: 28.09.2015


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 22.06.2015
» veľkosť: 79,0 kB - 153x stiahnuté - pridané: 27.06.2015


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 18.05.2015
» veľkosť: 82,0 kB - 184x stiahnuté - pridané: 27.05.2015


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 25.02.2015
» veľkosť: 101,0 kB - 260x stiahnuté - pridané: 28.02.2015


  Zápisnica z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva 12.12.2014
» veľkosť: 99,0 kB - 172x stiahnuté - pridané: 19.12.2014


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 05.11.2014
» veľkosť: 51,4 kB - 370x stiahnuté - pridané: 16.11.2014


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 21.08.2014
» veľkosť: 75,5 kB - 213x stiahnuté - pridané: 26.08.2014


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 14.07.2014
» veľkosť: 89,5 kB - 216x stiahnuté - pridané: 19.07.2014


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 18.06.2014
» veľkosť: 125,0 kB - 122x stiahnuté - pridané: 25.06.2014


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08.04.2014
» veľkosť: 85,0 kB - 152x stiahnuté - pridané: 14.04.2014


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 10.03.2014
» veľkosť: 70,0 kB - 202x stiahnuté - pridané: 19.03.2014


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 11.12.2013
» veľkosť: 60,5 kB - 158x stiahnuté - pridané: 19.12.2013


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 24.09.2013
» veľkosť: 47,0 kB - 127x stiahnuté - pridané: 27.09.2013


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 18.09.2013
» veľkosť: 65,5 kB - 149x stiahnuté - pridané: 19.09.2013


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 19.06.2013
» veľkosť: 66,0 kB - 150x stiahnuté - pridané: 26.06.2013


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06.05.2013
» veľkosť: 73,5 kB - 133x stiahnuté - pridané: 13.05.2013


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 04.03.2013
» veľkosť: 72,0 kB - 142x stiahnuté - pridané: 19.03.2013


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 06.12.2012
» veľkosť: 578,0 kB - 147x stiahnuté - pridané: 19.12.2012


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 15.10.2012
» veľkosť: 55,5 kB - 136x stiahnuté - pridané: 19.10.2012


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 24.09.2012
» veľkosť: 67,0 kB - 174x stiahnuté - pridané: 30.09.2012


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 02.07.2012
» veľkosť: 48,0 kB - 141x stiahnuté - pridané: 14.07.2012


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 14.06.2012
» veľkosť: 78,5 kB - 127x stiahnuté - pridané: 19.06.2012


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 28.03.2012
» veľkosť: 59,5 kB - 114x stiahnuté - pridané: 06.04.2012


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 28.01.2012
» veľkosť: 37,5 kB - 149x stiahnuté - pridané: 04.02.2012


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 16.01.2012
» veľkosť: 44,0 kB - 144x stiahnuté - pridané: 19.01.2012


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 15.12.2011
» veľkosť: 58,0 kB - 139x stiahnuté - pridané: 19.12.2011


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 26.09.2011
» veľkosť: 34,0 kB - 129x stiahnuté - pridané: 04.10.2011


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 12.09.2011
» veľkosť: 68,0 kB - 212x stiahnuté - pridané: 19.09.2011


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 20.06.2011
» veľkosť: 53,5 kB - 183x stiahnuté - pridané: 28.06.2011


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 28.03.2011
» veľkosť: 61,0 kB - 153x stiahnuté - pridané: 02.04.2011


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 25.01.2011
» veľkosť: 59,5 kB - 237x stiahnuté - pridané: 29.01.2011


  Zápisnica z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva 27.12.2010
» veľkosť: 69,5 kB - 199x stiahnuté - pridané: 05.01.2011


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 18.11.2010
» veľkosť: 49,0 kB - 126x stiahnuté - pridané: 19.11.2010


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 08.06.2010
» veľkosť: 45,5 kB - 184x stiahnuté - pridané: 15.06.2010


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 14.04.2010
» veľkosť: 40,5 kB - 170x stiahnuté - pridané: 19.04.2010


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 11.02.2010
» veľkosť: 40,5 kB - 138x stiahnuté - pridané: 19.02.2010


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 15.12.2009
» veľkosť: 55,5 kB - 113x stiahnuté - pridané: 19.12.2009


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 18.11.2009
» veľkosť: 55,0 kB - 149x stiahnuté - pridané: 19.11.2009


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 23.09.2009
» veľkosť: 53,5 kB - 145x stiahnuté - pridané: 27.09.2009


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 28.07.2009
» veľkosť: 53,5 kB - 123x stiahnuté - pridané: 30.07.2009


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 16.06.2009
» veľkosť: 64,5 kB - 132x stiahnuté - pridané: 19.06.2009


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 29.04.2009
» veľkosť: 52,0 kB - 136x stiahnuté - pridané: 04.05.2009


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 16.04.2009
» veľkosť: 61,0 kB - 134x stiahnuté - pridané: 19.04.2009


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 19.02.2009
» veľkosť: 57,0 kB - 160x stiahnuté - pridané: 23.02.2009


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 15.01.2009
» veľkosť: 47,5 kB - 173x stiahnuté - pridané: 19.01.2009


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 11.12.2008
» veľkosť: 52,5 kB - 134x stiahnuté - pridané: 19.12.2008


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 03.11.2008
» veľkosť: 46,0 kB - 138x stiahnuté - pridané: 13.11.2008


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 28.10.2008
» veľkosť: 51,0 kB - 131x stiahnuté - pridané: 03.11.2008


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 28.08.2008
» veľkosť: 56,0 kB - 150x stiahnuté - pridané: 30.08.2008


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 26.06.2008
» veľkosť: 56,0 kB - 114x stiahnuté - pridané: 28.06.2008


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 07.05.2008
» veľkosť: 53,5 kB - 121x stiahnuté - pridané: 11.05.2008


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 10.03.2008
» veľkosť: 38,5 kB - 141x stiahnuté - pridané: 12.03.2008


  Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva 31.01.2008
» veľkosť: 38,0 kB - 153x stiahnuté - pridané: 31.01.2008


STAVEBNÉ KONANIE

  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
» veľkosť: 56,0 kB - 373x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
» veľkosť: 46,0 kB - 257x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
» veľkosť: 67,5 kB - 240x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
» veľkosť: 47,5 kB - 243x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
» veľkosť: 46,0 kB - 178x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Oznámenie o výrube
» veľkosť: 34,0 kB - 182x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Vyhlásenie stavebného dozoru
» veľkosť: 31,0 kB - 172x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
» veľkosť: 52,0 kB - 148x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
» veľkosť: 58,5 kB - 196x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
» veľkosť: 30,5 kB - 161x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
» veľkosť: 31,5 kB - 136x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
» veľkosť: 32,0 kB - 139x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
» veľkosť: 44,0 kB - 515x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
» veľkosť: 90,5 kB - 192x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
» veľkosť: 31,5 kB - 157x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
» veľkosť: 21,0 kB - 136x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
» veľkosť: 36,0 kB - 215x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.
» veľkosť: 54,0 kB - 188x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technického zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
» veľkosť: 20,5 kB - 131x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
» veľkosť: 76,0 kB - 189x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za I. štvrťrok 2021
» veľkosť: 23,0 kB - 37x stiahnuté - pridané: 01.04.2021


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za IV. štvrťrok 2020
» veľkosť: 48,6 kB - 0x stiahnuté - pridané: 04.01.2021


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za III. štvrťrok 2020
» veľkosť: 44,3 kB - 0x stiahnuté - pridané: 07.10.2020


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za II. štvrťrok 2020
» veľkosť: 44,3 kB - 77x stiahnuté - pridané: 30.06.2020


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za I. štvrťrok 2020
» veľkosť: 42,5 kB - 99x stiahnuté - pridané: 02.04.2020


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za IV. štvrťrok 2019
» veľkosť: 42,4 kB - 0x stiahnuté - pridané: 07.01.2020


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za III. štvrťrok 2019
» veľkosť: 42,0 kB - 59x stiahnuté - pridané: 04.10.2019


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za II. štvrťrok 2019
» veľkosť: 23,2 kB - 0x stiahnuté - pridané: 28.06.2019


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za I. štvrťrok 2019
» veľkosť: 23,2 kB - 198x stiahnuté - pridané: 03.04.2019


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,-€ za IV. štvrťrok 2018
» veľkosť: 47,0 kB - 0x stiahnuté - pridané: 07.01.2019


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za III. štvrťrok 2018
» veľkosť: 46,0 kB - 0x stiahnuté - pridané: 03.10.2018


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za II. štvrťrok 2018
» veľkosť: 71,6 kB - 0x stiahnuté - pridané: 29.06.2018


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za I. štvrťrok 2018
» veľkosť: 41,8 kB - 392x stiahnuté - pridané: 03.04.2018


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za IV. štvrťrok 2017
» veľkosť: 78,0 kB - 268x stiahnuté - pridané: 03.01.2018


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za III. štvrťrok 2017
» veľkosť: 42,0 kB - 0x stiahnuté - pridané: 02.10.2017


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za II. štvrťrok 2017
» veľkosť: 42,0 kB - 0x stiahnuté - pridané: 03.07.2017


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za I. štvrťrok 2017
» veľkosť: 40,5 kB - 177x stiahnuté - pridané: 03.04.2017


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za IV. štvrťrok 2016
» veľkosť: 40,0 kB - 0x stiahnuté - pridané: 25.01.2017


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za III. štvrťrok 2016
» veľkosť: 39,5 kB - 0x stiahnuté - pridané: 06.10.2016


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5000,- € za II. štvrťrok 2016
» veľkosť: 39,5 kB - 294x stiahnuté - pridané: 02.06.2016


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1000,- € za II. štvrťrok 2016
» veľkosť: 40,0 kB - 0x stiahnuté - pridané: 02.06.2016


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2016
» veľkosť: 39,0 kB - 159x stiahnuté - pridané: 05.04.2016


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2015
» veľkosť: 42,0 kB - 203x stiahnuté - pridané: 04.01.2016


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2015
» veľkosť: 41,5 kB - 138x stiahnuté - pridané: 01.09.2015


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2015
» veľkosť: 41,5 kB - 147x stiahnuté - pridané: 03.07.2015


  Statické istenie obecnej budovy (Svadobky) - Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky
» veľkosť: 102,5 kB - 170x stiahnuté - pridané: 15.04.2015


  Statické istenie obecnej budovy (Svadobky) - Oznámenie o zadávaní zákazky podľa § 9 odst. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o VO
» veľkosť: 33,0 kB - 0x stiahnuté - pridané: 15.04.2015


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2015
» veľkosť: 40,0 kB - 141x stiahnuté - pridané: 11.04.2015


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2014
» veľkosť: 40,0 kB - 154x stiahnuté - pridané: 30.12.2014


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2014
» veľkosť: 39,5 kB - 121x stiahnuté - pridané: 07.10.2014


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2014
» veľkosť: 39,5 kB - 193x stiahnuté - pridané: 03.07.2014


  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2014
» veľkosť: 37,0 kB - 143x stiahnuté - pridané: 19.04.2014


  Výmena okien ZŠ s MŠ - Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky
» veľkosť: 107,2 kB - 176x stiahnuté - pridané: 17.03.2014


  Výmena okien ZŠ s MŠ - Oznámenie o zadaní zákazky podľa § 9 odst. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. o VO
» veľkosť: 46,5 kB - 142x stiahnuté - pridané: 05.03.2014


OSTATNÉ DOKUMENTY

  Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby
» veľkosť: 197,4 kB - 44x stiahnuté - pridané: 16.04.2021

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - 2,-€. Lehota na vybavenie do 30 dní.

  Žiadosť o určenie súpisného čísla
» veľkosť: 24,5 kB - 209x stiahnuté - pridané: 16.11.2015


  Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
» veľkosť: 27,5 kB - 143x stiahnuté - pridané: 16.11.2015


  Potvrdenie o návšteve školy
» veľkosť: 133,6 kB - 145x stiahnuté - pridané: 03.09.2008


CIVILNÁ OCHRANA

  Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom
» veľkosť: 232,7 kB - 70x stiahnuté - pridané: 05.03.2020


  Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom
» veľkosť: 37,0 kB - 55x stiahnuté - pridané: 05.03.2020


  Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
» veľkosť: 68,5 kB - 53x stiahnuté - pridané: 05.03.2020


  Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 v anglickom jazyku (EN)
» veľkosť: 53,2 kB - 41x stiahnuté - pridané: 05.03.2020


  Informácie pre verejnosť vyplývajúce z § 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
» veľkosť: 146,4 kB - 188x stiahnuté - pridané: 27.11.2019


  "SMS na číslo tiesňového volania 112"
» veľkosť: 345,7 kB - 86x stiahnuté - pridané: 22.05.2018


  Radón a zdravie obyvateľstva - informačná brožúra
» veľkosť: 262,2 kB - 171x stiahnuté - pridané: 18.04.2018
Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email