STAVEBNÉ KONANIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 20, s celkovou veľkosťou 906,0 kB

STAVEBNÉ KONANIE

  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
» veľkosť: 56,0 kB - 369x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
» veľkosť: 46,0 kB - 256x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
» veľkosť: 67,5 kB - 239x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
» veľkosť: 47,5 kB - 243x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
» veľkosť: 46,0 kB - 177x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Oznámenie o výrube
» veľkosť: 34,0 kB - 181x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Vyhlásenie stavebného dozoru
» veľkosť: 31,0 kB - 170x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
» veľkosť: 52,0 kB - 147x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
» veľkosť: 58,5 kB - 194x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
» veľkosť: 30,5 kB - 159x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
» veľkosť: 31,5 kB - 132x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
» veľkosť: 32,0 kB - 137x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
» veľkosť: 44,0 kB - 514x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
» veľkosť: 90,5 kB - 191x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
» veľkosť: 31,5 kB - 156x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
» veľkosť: 21,0 kB - 135x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
» veľkosť: 36,0 kB - 213x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.
» veľkosť: 54,0 kB - 186x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technického zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
» veľkosť: 20,5 kB - 131x stiahnuté - pridané: 20.07.2016


  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
» veľkosť: 76,0 kB - 186x stiahnuté - pridané: 20.07.2016
Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email