ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 12, s celkovou veľkosťou 21,4 MB

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

  Územný plán obce Bíňovce - zmeny a doplnky 01/2008 - návrh riešenia ČISTOPIS, TEXTOVÁ ČASŤ
» veľkosť: 493,0 kB - 661x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - zmeny a doplnky 01/2008 - doplňujúce údaje
» veľkosť: 106,0 kB - 174x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - zmeny a doplnky 01/2008 - zoznam príloh
» veľkosť: 32,5 kB - 147x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Komplexný urbanistický návrh - čistopis
» veľkosť: 1,6 MB - 618x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Komplexný urbanistický návrh - širšie vzťahy
» veľkosť: 6,9 MB - 457x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Návrh dopravy
» veľkosť: 759,0 kB - 178x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Návrh vodného hospodárstva
» veľkosť: 690,4 kB - 153x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Návrh energetiky a telekomunikácií
» veľkosť: 771,7 kB - 149x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Návrh záberov PPF a LPF
» veľkosť: 1,3 MB - 180x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Limity a regulatívy rozvoja
» veľkosť: 1,4 MB - 179x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Schéma záväzných častí a VPS
» veľkosť: 4,7 MB - 161x stiahnuté - pridané: 03.03.2011


  Územný plán obce Bíňovce - Ortofotomapa
» veľkosť: 2,7 MB - 188x stiahnuté - pridané: 03.03.2011
Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email