ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 41, s celkovou veľkosťou 4,6 MB

ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

  VZN Obce Bíňovce č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 134,9 kB - 40x stiahnuté - pridané: 08.12.2020


  VZN Obce Bíňovce č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 132,3 kB - 132x stiahnuté - pridané: 05.12.2019


  VZN Obce Bíňovce č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce
» veľkosť: 73,2 kB - 125x stiahnuté - pridané: 28.06.2019


  Komunitný plán sociálnych služieb Obce Bíňovce
» veľkosť: 871,7 kB - 201x stiahnuté - pridané: 13.06.2018


  VZN Obce Bíňovce č. 4/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Bíňovce
» veľkosť: 213,8 kB - 154x stiahnuté - pridané: 13.12.2017


  VZN Obce Bíňovce č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 219,0 kB - 163x stiahnuté - pridané: 13.12.2017


  VZN Obce Bíňovce č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce
» veľkosť: 122,5 kB - 183x stiahnuté - pridané: 15.09.2017


  VZN Obce Bíňovce č. 1/2017 o poskytovaní dotácií a finančného príspevku z rozpočtu obce
» veľkosť: 665,1 kB - 589x stiahnuté - pridané: 21.06.2017


  VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplaktu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 90,5 kB - 284x stiahnuté - pridané: 09.12.2016


  VZN č. 2/2016 o vodení a držaní psov v obci Bíňovce
» veľkosť: 53,0 kB - 185x stiahnuté - pridané: 09.12.2016


  VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bíňovce
» veľkosť: 206,5 kB - 390x stiahnuté - pridané: 15.06.2016


  VZN č. 3/2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bíňovce
» veľkosť: 46,0 kB - 289x stiahnuté - pridané: 11.12.2015


  VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 92,5 kB - 302x stiahnuté - pridané: 11.12.2015


  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 33,0 kB - 226x stiahnuté - pridané: 22.09.2015


  VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 77,5 kB - 171x stiahnuté - pridané: 19.05.2015


  Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce.
» veľkosť: 25,0 kB - 185x stiahnuté - pridané: 18.11.2014


  Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce.
» veľkosť: 29,5 kB - 225x stiahnuté - pridané: 06.11.2014


  VZN č. 1/2014 ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie voleb. plagátov v obci Bíňovce počas volebnej kampane do EP, na prezidenta SR, do NR SR TTSK, orgánov samosprávy obce a pri konaní referenda
» veľkosť: 37,0 kB - 225x stiahnuté - pridané: 11.03.2014


  Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
» veľkosť: 24,5 kB - 214x stiahnuté - pridané: 12.12.2013


  Dodatok č.2 k VZN č.2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce
» veľkosť: 30,5 kB - 129x stiahnuté - pridané: 09.09.2013


  VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na území obce Bíňovce
» veľkosť: 42,0 kB - 176x stiahnuté - pridané: 09.05.2013


  VZN č. 3/2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce Bíňovce
» veľkosť: 112,0 kB - 182x stiahnuté - pridané: 10.12.2012


  VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 106,0 kB - 122x stiahnuté - pridané: 10.12.2012


  Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
» veľkosť: 24,5 kB - 146x stiahnuté - pridané: 07.12.2012


  VZN č. č.4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
» veľkosť: 54,5 kB - 134x stiahnuté - pridané: 19.12.2011


  VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 100,5 kB - 140x stiahnuté - pridané: 16.12.2011


  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Bíňovce
» veľkosť: 24,5 kB - 130x stiahnuté - pridané: 12.09.2011


  Poriadok pohrebiska Bíňovce
» veľkosť: 117,0 kB - 281x stiahnuté - pridané: 19.04.2011


  VZN č. 1 /2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
» veľkosť: 44,5 kB - 144x stiahnuté - pridané: 05.02.2011


  VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bíňovce
» veľkosť: 88,5 kB - 148x stiahnuté - pridané: 07.01.2010


  VZN č. 3/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Bíňovce
» veľkosť: 52,5 kB - 137x stiahnuté - pridané: 05.01.2010


  VZN č. 2/2009 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Bíňovce
» veľkosť: 62,0 kB - 145x stiahnuté - pridané: 04.01.2010


  VZN č. 1/2009 o určení podmienok vylepovania plagátov na vyhradených miestach pre politické subjekty vo volebnej kampani do Európskeho parlamentu v roku 2009
» veľkosť: 35,5 kB - 123x stiahnuté - pridané: 02.05.2009


  VZN č. 4/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Bíňovce
» veľkosť: 270,5 kB - 347x stiahnuté - pridané: 29.10.2008


  VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Bíňovce
» veľkosť: 50,5 kB - 148x stiahnuté - pridané: 10.09.2008


  VZN č. 1/2208 ktorým sa určuje postup pri prijímaní a vyhlasovaní všeobecne-záväzných nariadení obce Bíňovce
» veľkosť: 69,5 kB - 138x stiahnuté - pridané: 12.07.2008


  Dodatok č.1 k VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska
» veľkosť: 44,5 kB - 195x stiahnuté - pridané: 12.07.2008


  VZN č. 2/2007 o niektorých podmienkach držania psov v obci Bíňovce
» veľkosť: 58,5 kB - 202x stiahnuté - pridané: 04.10.2007


  VZN č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska
» veľkosť: 90,0 kB - 174x stiahnuté - pridané: 14.03.2007


  VZN č. 12/2006 o ochrane, údržbe a tvorbe zelene na území obce Bíňovce
» veľkosť: 37,5 kB - 189x stiahnuté - pridané: 15.03.2006


  VZN č. 7/2004 o predaji tabakových výrobkov a zákazu fajčenia v obci Bíňovce
» veľkosť: 32,0 kB - 130x stiahnuté - pridané: 14.07.2004
Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email