OSTATNÉ OBECNÉ AKCIE

Dňa 11.04.2015 sa v našej obci uskutočnil 1. ročník „jarného upratovania“ obce. Brigády sa zúčastnili členovia PZ Priehrada Bíňovce, členovia JD Slovenska, členovia DHZ Bíňovce, členovia TJ Družstevník Bíňovce, poslanci OZ, deti, mládež, ale aj občania, ktorým čistota a poriadok obce nie je ľahostajný. O občerstvenie sa postarali pán Jozef Kumančík st. a pán Marek Kumančík. Starostka obce všetkým brigádnikom aj sponzorom ďakuje.

Obec Bíňovce v spolupráci s Poľovníckym združením Priehrada Bíňovce pri príležitosti celosvetového DŇA ZEME zasadili s deťmi materskej a základnej školy, ich rodičmi a mládežou 20 stromov v oddychovej zóne Panšula. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme.

Zrekonštruovaný klub mládeže v roku 2016. Účel využitia - ZASADAČKA.

Obecný úrad Bíňovce poriadal dňa 01.04.2017 brigádu na čistení cintorína a oddychovej zóny. Všetkým brigádnikom srdečne ďakujeme.

Dňa 07.04.2018 sa v našej obci uskutočnil 2. ročník „jarného upratovania“ obce. Brigády sa zúčastnili členovia PZ Priehrada Bíňovce, členovia DHZ Bíňovce, poslanci OZ a deti. Starostka obce všetkým brigádnikom ďakuje.

Jednota dôchodcov Slovenska v Bíňovciach v spolupráci s obecným úradom poriadala dňa 24.3.2018 brigádu na čistení cintorína. Všetkým brigádnikom srdečne ďakujeme.

Print Friendly, PDF & Email