ĽUDOVÉ TRADÍCIE V OBCI

Obecný úrad Bíňovce poriadal dňa 05.12.2019 stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka.

Obecný úrad Bíňovce v spolupráci z DHZ Bíňovce poriadal stavanie Mája dňa 30.04.2015 o 17:30 hodine. Stužky na Máj viazali deti a mládež obce Bíňovce. Obecný úrad Bíňovce zabezpečil občerstvenie pre dospelých a sladkosti pre deti. Stavanie Mája spríjemnila svojou hudbou Karpatská kapela.

Dňa 21.11.2015 sa konala v obci Bíňovce tradičná hasičská zabíjačka vo Svadobke. Akciu organizoval DHZ Bíňovce v spolupráci s OÚ Bíňovce.

Do Bíňoviec zavítal Mikuláš.

Koledovanie 2016

TJ Družstevník Bíňovce usporiadala dňa 6.2.2016 zabíjačku spojenú s pochovávaním basy

V našej filiálke sa konalo aj tento rok koledovanie Dobrej noviny za účasti deviatich detí, ktoré navštívili vyše 90 rodín a tak zvestovali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Naša obec sa tak zapojila počas vianočných sviatkov už do 22. ročníka koledovania, z ktorého Dobrá novina podporí v roku 2017 rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých a rodín v krajinách subsaharskej Afriky.

Obecný úrad Bíňovce poriadal dňa 5.12.2017 stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka

Obecný úrad Bíňovce poriadal dňa 5.12.2018 stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka.

Členovia DHZ Bíňovce v spolupráci s Obecným úradom Bíňovce dňa 30.04.2019 stavali v obci Máj. Stužky na májku viazali deti a mládež obce Bíňovce. S kultúrnym programom vystúpili deti Materskej školy Bíňovce. Obecný úrad Bíňovce zabezpečil občerstvenie pre dospelých a sladkosti pre deti.

Obecný úrad Bíňovce a Dobrovoľný hasičský zbor Bíňovce poriadali dňa 30.4.2018 stavanie mája. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ Bíňovce.

Dobrovoľný hasičský zbor Bíňovce a Obecný úrad Bíňovce poriadali 30.04.2017 tradičné podujatie "STAVANIE MÁJA". Stužky na májku viazali deti MŠ, ZŠ a dievčatá z obce. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ Bíňovce.

Obecný úrad Bíňovce poriadal dňa 5.12.2016 stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka

Obecný úrad Bíňovce a Dobrovoľný hasičský zbor obce Bíňovce poriadali 30.04.2016 tradičné podujatie "STAVANIE MÁJA". Stužky na májku viazali deti MŠ, ZŠ a dievčatá z obce. V kultúrnom programe vystúpili deti MŠ Bíňovce.

Print Friendly, PDF & Email