Informácie o inváznych druhoch rastlín, ktoré sme povinní likvidovať

Informácie s bohatou fotodokumentáciou o inváznych druhoch rastlín, ktoré sme na základe zákona č. 543/2002 Z. z. povinní likvidovať. Celý článok

Print Friendly, PDF & Email