ŠKOLSTVO

skolka_binovce02V obci sa nachádza  materská škola s jednotriednym vyučovaním.

Riaditeľkou  materskej školy je Mgr. Ivona Bačová.                                                   Učiteľkou v materskej škole je  Mgr. Martina Šoková.
Deťom v materskej škole varí Monika Vitálišová
, vedúcou školskej stravovne a školníčkou je Silvia Zajíčková.
Tel. kontakt: 033/5589217

Škôlka organizuje MDD, vianočné posedenia a karnevaly. Kultúrnym programom obohacuje taktiež akcie poriadané obcou, napr. Deň matiek, Mikulášsky večierok a pod.


HISTÓRIA ŠKOLSTVA

Prvé správy o existencii školy v Bíňovciach pochádzajú z roku 1816 a popisujú ju ako jednoduchý roľnícky dom. V roku 1856 postavila obec na svojom pozemku ( parc. č. 3/1) riadnu rímskokatolícku školu. V roku 1868 sa uskutočnila jej adaptácia. Škola slúžila svojmu účelu až do roku 1931, kedy sa začalo vyučovanie v novopostavenej budove.
V roku 1945, keď bolo školstvo poštátnené, sa Rímskokatolícka ľudová škola v Bíňovciach stala Štátnou ľudovou školou. Od šk.r. 1961/62 navštevovali školu v Bíňovciach už iba žiaci 1. až 4. ročníka a od 5. triedy chodili do Trstína. Náhly pokles stavu žiakov spôsobil, že bola zrušená dvojtriedka. Prvý až tretí ročník vyučuje jeden učiteľ a štvrtáci už navštevujú školu v Trstíne. Od šk. r. 2014/15 navštevujú všetky deti z Bíňoviec základnú školu v Trstíne.

 Materská škola

Začiatok organizovanej predškolskej výchovy sa v Bíňovciach datuje od 27. septembra 1962, keď sa otvorila činnosť materskej škôlky. Od 17. júna 1963 funguje pri škôlke stravovňa. V školskom roku 1978/79 materská škola nebola v prevádzke, lebo prechádzala generálnou prestavbou.

Print Friendly, PDF & Email