Nájomné zmluvy na hrobové miesta

Obec Bíňovce oznamuje, že na obecnom úrade sa uzatvárajú nové nájomné zmluvy na hrobové miesta a platia sa poplatky za hrobové miesta na nové obdobie 10 rokov (od 1.1.2018 do 31.12.2027). Pri uzatváraní zmluvy je potrebné oznámiť číslo hrobu, ktoré je uvedené na zadnej strane náhrobku.

Nezaplatené hroby sa budú postupne v zákonných lehotách rušiť.

Poplatky: detský hrob     10,-€/ 10 rokov

                 jednohrob       10,-€/ 10 rokov

                 dvojhrob          20,-€/ 10 rokov

                 trojhrob           30,-€/ 10 rokov.

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 033/5354592

 

 

Print Friendly, PDF & Email