PAMIATKY V OBCI

FILIÁLNY KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA

Pôvodnú miestnu sakrálnu stavbu tvorila iba malá kaplnka, ktorú dal postaviť smolenický zeman Michal Počuch. Za rok stavby sa považuje rok 1733. Kaplnku nechal rozšíriť farár Juraj Hruškovič. Kostolná veža bola pristavená v roku 1788. Veža je zakončená cibuľovou plechovou strechou s latinským krížom. Vo veži sa nachádzajú zvony z rokov 1740 a 1745. Interiér je jednoloďový barokový s polygonálnym uzáverom je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a oválnymi štukovými obrazcami. Novogotický oltár s Božským Srdcom bol liturgicky upravený v osemdesiatych rokoch. Okolo kostola sa rozprestiera cintorín.
Kostol sv. Michala Archanjela je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

 V obci sa nachádzajú sakrálne plastiky, ktoré sú výsledkom zbožnosti, úcty a nádejí nielen tých, čo sa zaslúžili o ich postavenie , ale postojom miestnych ľudí k životu v minulosti.
Socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána

SV. FLORIÁN patrón požiarnikov. Pieskovcová socha mučeníka na podstavci z rovnakého materiálu. Svätec ma tradičné aribúty: zástavu a v ruke krčah, z ktorého leje vodu na horiaci dom. sochu dal postaviť mládenec Imre Balažovič v roku 1880. Obnovená bola v roku 1993, kedy miestni požiarnici slávili 110. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru.

SV. TROJICA súsošie stojí pri hlavnej ceste pred domom č. 137.

SV. VENDELÍN socha patróna chovateľov dobytka, pastiera a pustovníka so zopnutými rukami a ovečkami ležiacimi pri nohách stojí na vyvýšenom podstavci s latinským nápisom. Socha bola postavená v roku 1839.

KAMENNÝ KRÍŽ stojí pri hlavnej ceste pred rodinným domom č. 38, postavená bola v roku 1896.

OBECNÝ KRÍŽ tento kríž stojí na cintoríne. Pochádza z druhej polovice 19. storočia…

Zaujímavosťou v obci sú aj sošky Panny Márie, zasklené v priečeliach starších rodinných domov.

Print Friendly, PDF & Email