Novoročný príhovor starostu Obce Bíňovce

Vážení spoluobčania,

        Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných a Novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme bilancujeme rok uplynulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami.

Využívam túto chvíľu na poďakovanie za úspešný rok 2019, ktoré patrí všetkým našim obetavým občanom, obecným  záujmovým združeniam ako sú naši malí i veľkí futbalisti, hasiči, poľovníci či naši členovia Jednoty dôchodcov Slovenska, ale taktiež aj  našim družstevníkom, zamestnancom Obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, no proste všetkým zainteresovaným, ktorí doteraz pomáhali obci a prispeli akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju a k oživeniu spoločenského, kultúrneho či športového života.

A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Aj v tomto roku má obec mnohé plány. Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle a spolupráce. Radi privítame aktivitu zo strany Vás, občanov, a uisťujem Vás všetkých, že dvere nášho Obecného úradu sú otvorené a všetky Vaše dobré nápady, odporúčania, návrhy a rady budú predmetom nášho rokovania a v rámci našich možností aj zrealizované. Zároveň Vás prosím, skúsme si ešte viac pomáhať a menej kritizovať, tešiť sa s úspechov druhých a zároveň nezostať ľahostajní k sebe, ale ani k dianiu v našej obci. Prispejte každý svojim dielom, každý podľa svojich možností, k jej napredovaniu, tak ako tomu bolo aj doteraz. Som pevne presvedčený, že takáto spolupráca donesie aj ovocie a posunie našu obec opäť o niečo dopredu.

A na záver vážení obyvatelia našej obce Bíňovce, dovoľte, aby som Vám do Nového roka poprial pevné zdravie, hodne šťastia, veľa pracovných ako aj osobných úspechov, aby sa sviatočná nálada plná porozumenia a lásky, šírila z našich rodín po celej našej obci, ktorá tu môže žiť, akoby jedna veľká rodina. Nech sa Vám a nám spoločne podarí realizovať ciele, ktoré sme si predsavzali.

A úplne na záver Vás chcem srdečne pozvať na malé stretnutie dnes o 17,00 hodine do Svadobky, kde si pripijeme dúškom vareného vínka po ktorom si spolu pri tradičnom bíňovskom ohňostroji privítame Nový rok 2020.

 Váš starosta Ing.Marián Novák

Print Friendly, PDF & Email