KAM S ODPADOM

Do vriec patria:

PAPIER – noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek
PLASTY – PET fľaše od nápojov, fólia, obaly od čist.prostriedkov, drogérie,  igelitové tašky
KOVY – konzervy od potravín, plechovky od nápojov
TETRAPAKY – krabice od nápojov, mlieka a podobne

Do vriec nepatria:

  • papier kopírovací, brúsny,voskový, od samolepiek, šanóny a zakladače s kovovými sponami
  • plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky, jednorázový riad, polystyrén
  • keramika, zrkadlá, sklo
  • odevy a iný texti

  1. Fľaše a poháre zo skla zbierajte do kontajnerov alebo zvonov umiestnených v obci
  2. PET-fľaše prosíme zošľapovať
  3. Osádka -zberového vozidla je oprávnená neodobrať vrece, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako je určené v tomto letáku, vrecia je potrebné vyložiť  v deň vývozu do 6:30 hodiny.

Nový systém triedeného zberu

  • zberné nádoby žltej farby o objeme 240 l sú vyhradené na zber plastov, kovov a tetrapakov
  • zberná nádoba modrej farby o objeme 1100 l je vyhradená na zber papiera a je umiestnená                  v priestoroch za obecným úradom
  • zber skla bude naďalej vykonávaný prostredníctvom v obci rozmiestnených zelených zberných nádob

Podrobnosti o zmene separovaného zberu nájdete v priloženom LETÁKU.

Print Friendly, PDF & Email