KOMISIE V OBCI

Komisia výstavby a rozvoja obce

  • predseda: Ing. Marek Orság
  • členovia: Alžbeta Šikulová, Pavol Kemka

Komisia kultúry, športu a vzdelávania

  • predseda: Ing. Mária Klukavá
  • členovia: Bc. Katarína Rajnohová, Slávka Rábarová

Komisia verejného poriadku

  • predseda: Ing. Marián Novák
  • členovia: všetci poslanci obecného zastupiteľstva
Print Friendly, PDF & Email