OBECNÝ ÚRAD

Obec Bíňovce  – obecný úrad
Bíňovce 134
SK-919 07 BÍŇOVCE
Telefón: +421 33 5589142, +421 33 5354592 alebo +421 33 5354593
Fax: +421 335354593

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 00312258    DIČ: 2021133631
Číslo účtu: 11723-212/0200 (Všeobecná úverová banka a.s.)
IBAN: SK14 0200 0000 0000 1172 3212


Prvá zmienka o obecnom úrade v Bíňovciach sa zachovala v matrike fary v Trstíne (vedenej od roku 1648), kde sa nachádza slovenský text prísahy richtárov z našej obce.
Do roku 1923 bol na čele obce richtár a prísažní. Od tohto roku až do r.1941 riadil obec starosta. Na prelome rokov 1941 až 1945 riadil činnosť v obci vládny komisár. Po voľbách v roku 1945 až do roku 1990 obec riadili predsedovia Miestneho národného výboru (MNV). Po prvých komunálnych voľbách v roku 1990 sa začína opäť obdobie starostov.

Iveta Petrovičová

Kontakt:  +421 33 5354593

E-mail:     uctaren@binovce.sk

 • účtovníctvo,
 • mzdy a personálna agenda,
 • majetok,
 • výkazníctvo,
 • matrika,
 • civilná ochrana

Katarína Kolarovičová

Kontakt:     +421 33 5354592

E-mail:        ocu@binovce.sk

 • správa daní a poplatkov,
 • evidencia obyvateľov,
 • pokladňa,
 • registratúra,
 • stavebný poriadok,
 • sociálna práca,
 • knižnica

Print Friendly, PDF & Email