ZASTUPITEĽSTVO

Meno a priezvisko Telefón E-mail Zamestnanie Kandidát
Mgr. Vladimír Fandel 0902/716224 vfandel@post.sk pedagóg KDH
Peter Halaša 0908/051487 peterlesorub@gmail.com pilčík NEKA
Pavol Kemka 0903/352613 pavolkemka@gmail.com správca SMER – SD
Mgr. Marianna Kumančíková 0948/497287 marianna.kumancikova@gmail.com št. zamestnanec NEKA
Michal Petrovič 0902/337815 dôchodca SMER – SD
Marcela Rábarová 0908/111010 marcela.rabarova@gmail.com ekonómka NEKA
Rastislav Zajíček 0904/106731 rastozajicek@gmail.com operátor SMER – SD

Volebné obdobie 2014-2018

Poslanci: Anna Balažovičová, Ing. Mária Klukavá, Ing. Marián Novák, Ing. Marek Orság, Mgr. Katarína Malovcová, Marcela Rábarová, Alžbeta Šikulová

Volebné obdobie 2010-2014

Poslanci: Ing. Marián Novák, Ing. Vojtech Blaško, Ing. Marek Orság, Mária Kumančíková, Mgr. Miroslav Sobota, Ing. Gabriela Lanáková, Ing. Jana Matejová

Volebné obdobie 2006-2010

Poslanci: RnDr. Pavel Slámka (zástupca starostky), Mária Hanicová, Bc. Jana Hurbanová, Peter Sirotňák, Emil Klukavý, Ivan Klementovič, Mgr. Miroslav Sobota


Volebné obdobie 2002-2006

Poslanci: Jozef Machala (zástupca starostky), Eva Horváthová, Vladimír Opálek, Jozef Kráľovič, Ľubomír Kumančík, Eugen Kidoň, Emil Klukavý

Volebné obdobie 1998-2002

Poslanci: Jozef Machala (zástupca starostky), Oľga Balažovičová, Margita Anettová, Michal Petrovič, Alžbeta Šikulová, Milan Číž, Ing. Marián Lanák, Vladimír Opálek, Libor Kollarovič, Ľubomír Kumančík, Jozef Kráľovič

Volebné obdobie 1994-1998

Poslanci: Jozef Machala ( zástupca starostky), Oľga Balažovičová, Margita Anettová, Michal Petrovič, Jozef Kráľovič, Vladimír Opálek, Dušan Krajčovič, Ľubomír Kumančík, Vincent Orzság, Mária Balažovičová, Ing. Vojtech Blaško

Volebné obdobie 1990-1994

Poslanci: Libor Kollarovič (zástupca starostu), Anna Balažovičová, Bernardína Janigová, Ing. Mária Čechová, Jozef Rábara, Mária Balažovičová, Mária Krchnáková, Jozef Machala, Michal Fančovič, Vladimír Opálek, Ľubomír Kumančík, Ing. Vojtech Blaško

Print Friendly, PDF & Email