Podanie daňového priznania na rok 2020

Obec Bíňovce ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2019, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, alebo sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2019 uhynul  sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Bíňovciach na rok 2020 do 31.01.2020. Tlačivá   nájdete na stránke MF SR /dane, clá a účtovníctvo – priame dane – miestne dane a poplatky – vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam/ alebo si ich môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Kontakt pre podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností, daň za psa: Katarína Kolarovičová, č.t. 033/5354592.

Print Friendly, PDF & Email