Pozvánka na zasadnutie OZ 27.06.2019

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať dňa 27.6.2019  / štvrtok / o 18.00 hodine v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Bíňovce (Klub mládeže). Pozvánka

 

Print Friendly, PDF & Email