Pozvánka na zasadnutie OZ 20.12.2018

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného  zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať  dňa  20.12.2018 – vo štvrtok o 18.00 hodine v kancelárii starostu Obecného úradu v Bíňovciach. Pozvánka

 

Vyvesené dňa: 14.12.2018

zvesené dňa: 21.12.2018

Print Friendly, PDF & Email