Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať dňa 25.3.2018  /pondelok/ o 18.00 hodine v kancelárii starostu Obecného úradu v Bíňovciach. Pozvánka

 

Print Friendly, PDF & Email