Stavanie mája

Termín akcie: 30.04.2018 v čase 17:00 - 19:00

Kategória: Spoločenská akcia
Popis akcie:

Dobrovoľný hasičský zbor  Bíňovce a Obecný úrad Bíňovce Vás pozývajú dňa 30. apríla 2018, teda v pondelok o 17.00 hod. na  tradičné podujatie „S T A V A N I E   M Á J A“. S kultúrnym programom vystúpia deti MŠ. Stužky na májku budú viazať deti MŠ, ZŠ a dievčatá z obce. Pripravené je občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť! 


Mapa nie je dostupná
Print Friendly, PDF & Email