Úrad verejného zdravotníctva SR – Oznam

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-COV-2 zo dňa 13.03.2020

Režimové opatrenie UVZSR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 12.03.2020

Opatrenie UVZSR  pri ohrození verejného zdravia zo dňa 12.03.2020

Print Friendly, PDF & Email