Verejná vyhláška – zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  zverejňuje oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Pavol Rolník

Vyvesené dňa: 29.03.2021

Zvesené dňa: 14.04.2021

Print Friendly, PDF & Email