Voľby do Európskeho parlamentu 25.05.2019 – Prenosná volebná schránka

Obecný úrad v Bíňovciach oznamuje voličom, ktorí sa zo závažných najmä zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť hlasovania vo volebnej miestnosti, že môžu požiadať sami telefonicky do 24. mája 2019 /počas úradných hodín/ obec alebo prostredníctvom inej osoby v deň konania volieb  25. mája 2019 okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Zároveň oznamujeme voličom, ktorí sa zúčastnia volieb, že je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz. Bez predloženia občianskeho preukazu im nebude umožnené voliť.

Kontakty: 033/5354592; 033/5354593

Print Friendly, PDF & Email